Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület

 

A Városvédő Egyesületről

 

 

Előzmény: A Csokonai Kör 1890-ben alakult, első elnöke Vértesi Arnold volt. Ez az irodalmi társaság legfőbb céljának a Csokonai kultusz ápolását tartotta, és ezen keresztül igyekezett elevenebbé tenni Debrecen szellemi életét. Pozitív törekvéseik közül kiemelkedő jelentősségűek azok az irodalmi ünnepségek, amelyeket jelentős évfordulók tiszteletére (Csokonai Vitéz Mihály, Arany János, Magyar fűvészkönyv, stb.) tartottak. A Csokonai Kör nagy gondot fordított értékes kéziratok és relikviák gyűjtésére. Sok Csokonai- és Fazekas-emléket mentettek meg a pusztulástól és elkallódástól. A Csokonai Kör gyűjtésének nagy részét a Déri Múzeum vette át.

 

A Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület 1983 óta folyamatosan működik Debrecen városában, az egyik legrégibb civil szervezet. Pártpolitikától mentesen kezdeményező és tudatformáló szerepet játszik a városvédelemben, városfejlesztésben, Debrecen természeti és épített értékeinek védelmében, a helyi hagyományok és kultúra ápolásában. Őrzi a múlt jeles emlékeit, emlékezik és emlékeztet rájuk. Idősek és fiatalok szívében egyaránt erősíti a lokálpatrióta szemléletet. Egyesületünk tagja a Város- és Faluvédők Szövetségének, amely Hungaria Nostra néven 1991-óta tagja az Europa Nostra, Európa legnagyobb civil szervezetének. Az eltelt évtizedek alatt számos tevékenységével maradandó értéket teremtett Debrecen városában.

 

Egyesületünk elsődleges célja, hogy egy hosszú távon élhető Debrecen fejlődését elősegítse, miközben értékeit megőrizzük. Véleményünk, hogy városunk épített, természeti és szellemi értékeinek gondozása a városunkat szerető lakosok bevonásával kell történjen. Szeretnénk, ha szakmai alapon kialakított véleményünk minél nagyobb súllyal lehetne jelen a város életében. Ehhez kérjük az Ön támogatását!

 

 

Városvédők a Facebook közösségi oldalon:

 

 

 

Jelmondataink:

 

"Teremtsünk új értékeket, de pusztítás nélkül!"

 

"A Városvédő Egyesület a város élő lelkiismerete."

 

"Fejlődnie kell a városnak, de nem bármi áron!"