Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület

Ne feledjük Trianont!

 

Idén is megtartjuk hagyományos megemlékezésünket a trianoni békediktátum aláírása évfordulójának előestéjén, azonban a korábbi évekhez képest egy kis módosítással.

A Bem téren lesz a gyülekezés a Magyar Fájdalom szobránál, és innen vonulunk át a Nagysándor József Laktanya falán elhelyezett III-as Honvéd Gyalogezred emléktáblájának megkoszorúzásához. A koszorúzást követően visszatérünk a szobornál tartandó megemlékezéshez. Kérjük, idén is jöjjenek el!

 

 

 

Közgyűlési meghívó

 

2024. május 13. (hétfő) 16 óra
Helye: 4024. Debrecen, Iparkamara u. 2., Tanácsterem


Napirend
16.00 óra: A közgyűlés határozatképességének megállapítása


Felhívom a tisztelt Címzett figyelmét arra, hogy a közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több, mint a fele jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelen, abban az esetben ugyanezen a napon (2024. május 13.) 16:30 órai kezdettel, azonos helyen (4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.) és azonos napirenddel megismételt közgyűlés összehívására kerül sor. Tájékoztatom, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Tervezett napirendi pontok:


1.    A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása – Hozzászólások – Szavazás
2.    A napirend elfogadása – Hozzászólások – Szavazás
3.    Vetített képes elnöki beszámoló a 2023. év munkájáról – Hozzászólások – Szavazás
4.    Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetése, javaslat a Mérleg elfogadására –Hozzászólások – Szavazás
5.    2024.év munkatervének ismertetése: Kovács Imréné
6.    2024. év munkatervének elfogadása – Szavazás
7.    2024. évi tagdíj megállapítása – Szavazás
8.    Egyebek

A közgyűlés és a megismételt közgyűlés között vetített képes bemutatót tartunk: Hajdúszoboszlói kirándulásunk emlékképei


Tisztelettel kérjük az egyesület tagjait, jöjjenek el a Közgyűlésre, éljenek véleményalkotó és döntéshozó jogaikkal. Vegyenek részt az egyesület tevékenységében.
Akinek tagdíj befizetési elmaradása van, a közgyűlés előtt pótolhatja.
Szeretnénk, ha a városvédő egyesület tagságával folyamatos kapcsolatunk lenne. Igyekszünk több információt közölni, de azt is szeretnénk, ha a tagság is aktívabban érdeklődne az aktuális munkáink iránt.
Az elnökség nevében kérem, jöjjenek el e fontos gyűlésünkre, mert az együtt hozott döntések az elkövetkezendő évek működését meghatározzák!

 

Debrecen, 2024.  április 23.

                                                                                     Tisztelettel: Kovács Imréné, 
                                                                 A Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület elnöke

 

 

Filmbemutató:

Debreceni kereskedőcsaládok és házaik - Kaszanyitzky család

 

 

 

Műemléki világnap

 

2024. április 18-án, csütörtökön 16:30 órától

a felújításra váró Péterfia utca 28. szám alatti műemlék cívisházat,

a Debreceni Irodalom Háza és a Medgyessy Ferenc Emlékkiállítás otthonát mutatjuk be.

 

 

 

Meghívó a Városvédő Egyesület évnyitójára

 

 

Meghívó a Cívis Ház Zrt-vel közösen szervezett kirakatkiállításra

 

Példaértékű módon az idén 30 éves Cívis Ház Zrt. a Debreceni Városvédő és -Szépítő Egyesülettel,

illetve további partnerekkel együttműködve még 2023. tavaszán indította útjára

a Cívisházak rejtett kincsei című kirakatkiállítás-sorozatát.


Debrecenben az épített örökség a kulturális örökségnek a mindennapok számára a legkézzelfoghatóbb emlékanyaga. Megóvása, megőrzése érdekében hirdették meg az Egymásba kapaszkodva fotópályázatot, amelyre középiskolások küldhették be alkotásaikat. Az első fordulóban cívisházak kapui, a másodikban a cívisházak kilincsei, a harmadikban pedig a cívisházak épületszobrai kerültek fókuszba. Ennek eredményeként tavaly tavasszal és nyáron egy-egy kirakatkiállítás keretében lehetett megtekinteni a cívisházak kapuiról és kilincseiről készített fotókat. Az épületszobrok témakörében is rengeteg, több mint 70 fotópályázat érkezett, amelyek közül a legjobbakat a zsűri kiválogatta és a sorozat zárásaként egy újabb kirakatkiállítás formájában mutatja meg a nagyközönségnek.
A kiállítással, illetve a széles körű összefogást megvalósító projekt értékelésével kapcsolatban sajtónyilvános megnyitót tartunk, amelyre ezúton hívjuk az újságírókat!


Időpont: 2024. január 25. (csütörtök) 14.00
Helyszín: Debrecen, Piac utca 70-72.

 

Felszólalások:
Dr. Puskás István, Debrecen alpolgármestere
Harangi Attila építész, a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület elnökségi tagja
Erdei Edit, a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója

 

Meghívó kiállításra

 

Pataky Emőke építész, műemlékvédelmi szakmérnök, egyesületünk alelnökének tiszteletére fényképkiállítás lesz

a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban. Részletek az alábbi meghívón olvashatók: