Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület

Séta a Botanikus kertbe

 

 

A Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület 42 fővel 2022. május 16-án,

egy kellemes sétán vett részt a Debreceni Botanikus kertben.
A séta értékét Papp László, a kert vezetőjének színvonalas

és érdekességekkel teli szakmai vezetése tette élménytelivé.
Köszönjük a lehetőséget, hogy a Madarak és fák napjához kapcsolódva

betekintést nyerhettünk a növényvilág gazdag és csodálatos világába.
Mindenkinek ajánljuk, hogy szabadidőben – gyerekekkel együtt – keressék fel

ezt a kellemes, nyugalmas természeti környezetet.
 

 

Műemléki Világnap 2022

 

Az alkalomból olvassák el Pataky Emőke építész, műemléki szakfelügyelő, valamint

a Városvédő Egyesület alelnökének írását: Vigyázó szemek, azaz műemléki szemle

(A címre vagy a képre kattintva!)

 

 

Harangi Attila építész a következőket írta:

 

Helyi védelemre javasolt történeti épületek Debrecen belvárosában


Egy évvel ezelőtt, a Műemléki világnap alkalmából 50 + 200 belvárosi épület helyi védelmére tett javaslatot a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület. A dokumentációt személyesen Papp László polgármester úrnak adta át az Egyesület 2021. április 22-én. A Főépítészi Iroda azóta is, a már helyi védett épületek értékvizsgálatát végzi. Tudomásunk szerint hamarosan elkészülnek a munkával és utána lesz lehetőség további épületek helyi védelem alá helyezésére.
Debrecen történeti belvárosának komplex vizsgálatával, a meglévő műemlékek és helyi védett épületek mellé gyűjtöttük össze azokat a védendő történeti épületeket, amelyek leginkább megőrizték az építészeti karakterüket, városképi szempontból jelentősek és műszakilag is megőrizhető állapotban vannak. A listában 50 épületet emeltünk ki, amelyeknek a város fejlődését figyelembe véve a legfontosabb lenne a védelme, több estben a megmaradásuk érdekében. További 200 épületet határoztunk meg, amelyek alkalmasak lehetnek a védettségre, megőrzésük fontos lenne. A lista elsősorban a legveszélyeztetettebb épületeket, a földszintes lakóházakat tartalmazza, de belevettük az emeletes lakóházakat és a középületeket is.
A városkép védelme érdekében 31 olyan terület határoztunk meg és elemeztünk, ahol még legalább 4 megőrizhető történeti épület alkot utcaképet, vagy valamilyen csoportot. Mivel minden házat nem lehet megőrizni az utókornak, a jegyzék elkészítésének legfontosabb célja egy védett terület, egy kulturális és turisztikai cívis negyed kijelölése és megőrzése életképes tartalommal megtöltve.

Műemléki Világnap 2022-ben

 

 

Idén is ajánlja fel jövedelemadója 1%-át egyesületünknek!

 

Hamarosan elérkezik az adóbevallások elkészítésének határideje. Kérjük, idén is gondoljon a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesületre, és támogassa munkánkat adója 1%-ának a felajánlásával. Köszönjük a segítségét!

 

Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület,   Adószámunk: 19771403-1-09

 

Felhívás nemzeti ünnepeink méltó megünneplésére

 

 

 

Tájékoztató a 2022. március 7-i Közgyűlésről

 

A Podmaniczky díjas Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület tagságának!


Köszönetet mondunk mindenkinek, akik az egyesületünk törvényes újraindításában közreműködtek,

akik segítségével elkészülhetett a módosított Alapszabályunk, akik támogatták a közgyűlésünk

megrendezését, akik részt vettek és szavazatukkal segítették az elnökség megválasztását.

Köszönjük a bizalmat és reméljük a elkövetkező egyesületi munkában is segítségünkre lesznek,

eljönnek rendezvényeinkre, olvassák a honlapunkat és bekapcsolódnak az egyesület szakmai munkájába!

 

A közgyűlésen történtek:


- Az alapszabály módosítását a közgyűlés elfogadta.


- 9 elnökségi tag megválasztása:
Balogh Tamás Zoltán, Gellér Ferenc, Harangi Attila, Kovács Imréné Ábrók Erzsébet, Kovács Imréné Bakró Ilona,
Kökényesi Gizella Katalin, Pataky Emőke, Szolga Benjáminné, Tikász Gergely


- A jelölő listán póttag lett: Dr. Tohol Éva és Révészné Győri Éva


- Az Ellenőrző bizottság listájáról Reiner Ferencné visszalépett, így kialakult a 3 fős bizottság:

  Árvainé Sárándi Mária, Kurunczi Zoltánné, Lugosi Péterné
  Elnök: Árvainé Sárándi Mária

Az elnökség választásának eredménye:
- A Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület elnöke: Kovács Imréné Bakró Ilona
- Alelnökök: Gellér Ferenc, Pataky Emőke, Tikász Gergely

Egyesületünk székhelye: 4032 Debrecen, Gárdonyi Géza u. 15.

Az új elnökség nevében mindenkinek jó egészséget és támogató, együttműködő munkát kívánok: Kovács Imréné Bakró Ilona

 

 

Várostörténeti és építészeti "csemege" a Dósa nádor téren

Pataky Emőke írása

 

A 3 szám alatti helyi védett ház rejtett értékeiről új híreket kaptunk Harangi Attila építésztől, aki az Egyesületünk programjának - a cívisházak kiterjesztett védelmének - érdekében dolgozik, kutat.

Az egykori lakóház (utóbbi időkben kávéház, söröző) régi terveit találta meg, amelyet épp 200 éve, 1822-ben készített a neves debreceni építőmester Litsman József egy orvos részére. Egy korábbi földszintes, egyenes, oldaltornácos házra, mely már bővítve volt egy utcai szobával L alakúra, kellett emeletet terveznie. A fedett kapualjjal és csinos lécsőházzal tovább bővített alaprajzra került a többszobás felső lakótér. A lenti boltozott terek fölött az emeletet fagerendás síkmennyezet fedte.

Gellér Ferenc építész - aki helyi védelemre javasolta - megtalálta a ház szép klasszicista utcai homlokzatának tervrajzát is.

A XX. század elején lapszerkesztőség működött benne, Ady, Móricz is dolgoztak itt, így irodalomtörténeti nevezetesség is.

Kevesen ismerik a ház csodálatraméltó, nagy boltozott pincéjét, amely már magában is különleges és talán még régebbi a felépítményeinél. Az ódon falak és terek figyelmeztetnek, hogy a háztól balra álló volt KÖJÁL és a saroképület alatt talán még fellelhető a korai kolostor és kápolna maradványa - várostörténészeink így jelzik ezt.

Mindezek feltárása, megőrzése, bemutatása házunkkal együtt a várostörténet egy szeleteként, igazi "építészeti csemegét" ígér a műemlékekben nem, de történelmében igen gazdag Debrecenben!      2022. 01. 30.

 

 

 

 

 

 

 

Új elnök a Városvédő Egyesület élén

 

Korábbi elnökünk, Karácsonyi György halála után fontos feladatok hárultak egyesületünk elnökségére. Egyrészt új elnököt kellett választanunk a jelenlegi elnökség tagjai közül, másrészt ki kellett egészítenünk az elnökséget. A 2022. január 17-i elnökségi ülésen Kovács Imréné Ilikét választottuk elnökünknek. Ő a következő közgyűlésig megbízott elnökként tölti be a pozíciót. Az elnökség tagjai közé bekerült Révészné Győri Éva a korábbi tisztújító közgyűlésünkön rá érkezett szavazatok alapján. Jó egészséget és sok erőt kívánunk a munkájukhoz! Az elnökség és az egyesület további feladatairól hamarosan tájékoztatjuk tagtársainkat.    2022.01.24.

 

Emlékezés Karácsonyi Györgyre,
a Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület elnökére


A 19.századi  Csokonai Kör szellemiségét vállaló Debreceni Városvédő és – szépítő Egyesület Debrecen egyik legismertebb és legrégebbi egyesülete. Karácsonyi György, Podmaniczky-díjas városvédő neve régóta elválaszthatatlan az egyesülettől. 1994-től tagja, elnökségi tagja, később alelnöke, majd 2006-tól elnöke. Ráday Mihály mellett az országos városvédő mozgalom egyik meghatározó tagjává vált, mint a Hungária Nostra önálló alelnöke. 2006-tól 2010-ig a Debreceni Városvédők és a Debreceni Lokálpatrióták önkormányzati képviselője volt. Alapítója és elnöke volt a Debreceni Értékmentő Alapítványnak. Tagja volt a Zsuzsi Erdei Vasút Alapítványnak és a Molnos Angéla Alapítványnak, amely a magyar nyelv tisztaságának megőrzéséért munkálkodott. Előkészítője és szerkesztője volt a Magyarító Könyvecske 6. bővített kiadásának.


Nem szakmája és nem pénzkereső munkája volt az építészet, a művészettörténet, a nyelvművelés, mivel a Budapesti Műszaki Egyetem Gyengeáramú Karán szerezte villamosmérnöki és mérnöktanári oklevelét 1972-ben. Mégis kellő alázattal, lelkiismerettel képezte magát, dolgozott az egyesületben a város épített és természeti örökségének védelme érdekében. Kiemelt figyelmet fordított a műemlékek, a helyi védettségű épületek védelmére. Sokat foglalkozott Debrecen szellemi értékeinek, hagyományainak megismerésével és megismertetésével, valamint az anyanyelvünk tisztaságának megőrzésével, ápolásával. Tájékoztató, ismeretterjesztő rendezvényeket, országos találkozókat, városi sétákat, városvédő kirándulásokat, előadásokat szervezett.


Évről évre szervezte az egyesület visszatérő rendezvényeit, programjait. Néhány ezek közül: Műemléki Világnap, Kulturális Örökség Napok, a Magyar Fájdalom szobra előtti Trianon megemlékezés, a Város és Faluvédők Országos Találkozója, a Zsuzsi kisvasút rendezvényei. Szakmai kapcsolatokat épített ki és ápolt a város vezetőivel, építészekkel, műemléki szakemberekkel, más települések városvédőivel, városszépítő egyesületekkel.
Alelnöke volt a Város és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra). Ott is szakmai véleményalkotásával, aktív hozzászólásaival és szervező munkájával segítette a szövetség munkáját.


Karácsonyi György halála nagy veszteség az egyesület számára. Magas fokú magyarságtudata, a jóságba vetett hite, közvetlensége, embersége, igazságérzete, problémamegoldó képessége, az életszeretete és vidámsága nagyon hiányzik. Igazi jóbarátot, városvédő harcostársat veszítettünk. Halála pótolhatatlan űrt hagy az egyesületünk munkájában.
Emlékét megőrizzük!


2021. dec. 14. - A Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület elnöksége