Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület

Felhívás nemzeti ünnepeink méltó megünneplésére

 

 

 

Tájékoztató a 2022. március 7-i Közgyűlésről

 

A Podmaniczky díjas Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület tagságának!


Köszönetet mondunk mindenkinek, akik az egyesületünk törvényes újraindításában közreműködtek,

akik segítségével elkészülhetett a módosított Alapszabályunk, akik támogatták a közgyűlésünk

megrendezését, akik részt vettek és szavazatukkal segítették az elnökség megválasztását.

Köszönjük a bizalmat és reméljük a elkövetkező egyesületi munkában is segítségünkre lesznek,

eljönnek rendezvényeinkre, olvassák a honlapunkat és bekapcsolódnak az egyesület szakmai munkájába!

 

A közgyűlésen történtek:


- Az alapszabály módosítását a közgyűlés elfogadta.


- 9 elnökségi tag megválasztása:
Balogh Tamás Zoltán, Gellér Ferenc, Harangi Attila, Kovács Imréné Ábrók Erzsébet, Kovács Imréné Bakró Ilona,
Kökényesi Gizella Katalin, Pataky Emőke, Szolga Benjáminné, Tikász Gergely


- A jelölő listán póttag lett: Dr. Tohol Éva és Révészné Győri Éva


- Az Ellenőrző bizottság listájáról Reiner Ferencné visszalépett, így kialakult a 3 fős bizottság:

  Árvainé Sárándi Mária, Kurunczi Zoltánné, Lugosi Péterné
  Elnök: Árvainé Sárándi Mária

Az elnökség választásának eredménye:
- A Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület elnöke: Kovács Imréné Bakró Ilona
- Alelnökök: Gellér Ferenc, Pataky Emőke, Tikász Gergely

Egyesületünk székhelye: 4032 Debrecen, Gárdonyi Géza u. 15.

Az új elnökség nevében mindenkinek jó egészséget és támogató, együttműködő munkát kívánok: Kovács Imréné Bakró Ilona

 

 

Várostörténeti és építészeti "csemege" a Dósa nádor téren

Pataky Emőke írása

 

A 3 szám alatti helyi védett ház rejtett értékeiről új híreket kaptunk Harangi Attila építésztől, aki az Egyesületünk programjának - a cívisházak kiterjesztett védelmének - érdekében dolgozik, kutat.

Az egykori lakóház (utóbbi időkben kávéház, söröző) régi terveit találta meg, amelyet épp 200 éve, 1822-ben készített a neves debreceni építőmester Litsman József egy orvos részére. Egy korábbi földszintes, egyenes, oldaltornácos házra, mely már bővítve volt egy utcai szobával L alakúra, kellett emeletet terveznie. A fedett kapualjjal és csinos lécsőházzal tovább bővített alaprajzra került a többszobás felső lakótér. A lenti boltozott terek fölött az emeletet fagerendás síkmennyezet fedte.

Gellér Ferenc építész - aki helyi védelemre javasolta - megtalálta a ház szép klasszicista utcai homlokzatának tervrajzát is.

A XX. század elején lapszerkesztőség működött benne, Ady, Móricz is dolgoztak itt, így irodalomtörténeti nevezetesség is.

Kevesen ismerik a ház csodálatraméltó, nagy boltozott pincéjét, amely már magában is különleges és talán még régebbi a felépítményeinél. Az ódon falak és terek figyelmeztetnek, hogy a háztól balra álló volt KÖJÁL és a saroképület alatt talán még fellelhető a korai kolostor és kápolna maradványa - várostörténészeink így jelzik ezt.

Mindezek feltárása, megőrzése, bemutatása házunkkal együtt a várostörténet egy szeleteként, igazi "építészeti csemegét" ígér a műemlékekben nem, de történelmében igen gazdag Debrecenben!      2022. 01. 30.

 

 

 

 

 

 

 

Új elnök a Városvédő Egyesület élén

 

Korábbi elnökünk, Karácsonyi György halála után fontos feladatok hárultak egyesületünk elnökségére. Egyrészt új elnököt kellett választanunk a jelenlegi elnökség tagjai közül, másrészt ki kellett egészítenünk az elnökséget. A 2022. január 17-i elnökségi ülésen Kovács Imréné Ilikét választottuk elnökünknek. Ő a következő közgyűlésig megbízott elnökként tölti be a pozíciót. Az elnökség tagjai közé bekerült Révészné Győri Éva a korábbi tisztújító közgyűlésünkön rá érkezett szavazatok alapján. Jó egészséget és sok erőt kívánunk a munkájukhoz! Az elnökség és az egyesület további feladatairól hamarosan tájékoztatjuk tagtársainkat.    2022.01.24.

 

Emlékezés Karácsonyi Györgyre,
a Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület elnökére


A 19.századi  Csokonai Kör szellemiségét vállaló Debreceni Városvédő és – szépítő Egyesület Debrecen egyik legismertebb és legrégebbi egyesülete. Karácsonyi György, Podmaniczky-díjas városvédő neve régóta elválaszthatatlan az egyesülettől. 1994-től tagja, elnökségi tagja, később alelnöke, majd 2006-tól elnöke. Ráday Mihály mellett az országos városvédő mozgalom egyik meghatározó tagjává vált, mint a Hungária Nostra önálló alelnöke. 2006-tól 2010-ig a Debreceni Városvédők és a Debreceni Lokálpatrióták önkormányzati képviselője volt. Alapítója és elnöke volt a Debreceni Értékmentő Alapítványnak. Tagja volt a Zsuzsi Erdei Vasút Alapítványnak és a Molnos Angéla Alapítványnak, amely a magyar nyelv tisztaságának megőrzéséért munkálkodott. Előkészítője és szerkesztője volt a Magyarító Könyvecske 6. bővített kiadásának.


Nem szakmája és nem pénzkereső munkája volt az építészet, a művészettörténet, a nyelvművelés, mivel a Budapesti Műszaki Egyetem Gyengeáramú Karán szerezte villamosmérnöki és mérnöktanári oklevelét 1972-ben. Mégis kellő alázattal, lelkiismerettel képezte magát, dolgozott az egyesületben a város épített és természeti örökségének védelme érdekében. Kiemelt figyelmet fordított a műemlékek, a helyi védettségű épületek védelmére. Sokat foglalkozott Debrecen szellemi értékeinek, hagyományainak megismerésével és megismertetésével, valamint az anyanyelvünk tisztaságának megőrzésével, ápolásával. Tájékoztató, ismeretterjesztő rendezvényeket, országos találkozókat, városi sétákat, városvédő kirándulásokat, előadásokat szervezett.


Évről évre szervezte az egyesület visszatérő rendezvényeit, programjait. Néhány ezek közül: Műemléki Világnap, Kulturális Örökség Napok, a Magyar Fájdalom szobra előtti Trianon megemlékezés, a Város és Faluvédők Országos Találkozója, a Zsuzsi kisvasút rendezvényei. Szakmai kapcsolatokat épített ki és ápolt a város vezetőivel, építészekkel, műemléki szakemberekkel, más települések városvédőivel, városszépítő egyesületekkel.
Alelnöke volt a Város és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra). Ott is szakmai véleményalkotásával, aktív hozzászólásaival és szervező munkájával segítette a szövetség munkáját.


Karácsonyi György halála nagy veszteség az egyesület számára. Magas fokú magyarságtudata, a jóságba vetett hite, közvetlensége, embersége, igazságérzete, problémamegoldó képessége, az életszeretete és vidámsága nagyon hiányzik. Igazi jóbarátot, városvédő harcostársat veszítettünk. Halála pótolhatatlan űrt hagy az egyesületünk munkájában.
Emlékét megőrizzük!


2021. dec. 14. - A Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület elnöksége

 

 

 

 

 

Karácsonyi György emlékére

 

Kedves Városvédős barátaink, ismerőseink!

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy szeretett elnökünk,

Karácsonyi György teste feladta a betegséggel vívott küzdelmet,

és földi pályafutását befejezve lelke megtért Teremtőjéhez.

Igazi jóbarátot, városvédős harcostársat veszítettünk, halála pótolhatatlan

veszteséget jelent Egyesületünk számára.

Családtagjainak vigasztalódást kívánunk!
Isten veled, Gyuri bácsi! Emléked megőrizzük!

 

2021. december 02.

 

 

 

Gellér Ferenc - 80 éves jubileumi kiállítás

 

Alelnökünknek, az idén 80 éves Gellér Ferenc építésznek az életművéből álló fényképes kiállítás látható

a Méliusz Megyei Könyvtárban - melyet szintén ő tervezett. A kiállítás 2021. november 27-ig tekinthető meg.

 

Frissítés:

november 27-én szombaton 14 órától Gellér Ferenc építész kalauzolja végig a kiállításán a látogatókat.

Várunk mindenkit szeretettel!

 

Fényképes tudósítás a képre kattintva olvasható:

 

 

 

 

Koszorúzás gróf Tisza István emlékére

 

2021. október 31-én, gróf Tisza István meggyilkolásának évfordulóján a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület nevében koszorút helyezett el Szolga Benjáminné elnökségi tag és Tikász Gergely alelnök. Az eseményről mozgóképes tudósítást is készítettünk, kérem tekintsék meg a képre kattintva:

 

 

 

 

A „KULTURÁLIS  ÖRÖKSÉG NAPJAI” 2021-ben

 

Egyesületünk a 2021-i Műemléki Világnapon adta át a városvezetésnek

Debrecen helyi védelemre szoruló belvárosi épületeinek jegyzékét.
Az azóta eltelt időben is több értékes cívis házat bontottak le...


2021. szeptember18-án 10:30-kor a Méliusz Juhász Péter Könyvtár (Bem tér 19/D.) földszinti nagytermében

HARANGI ATTILA építészmérnök vetített képes előadása:


Helyi védelemre javasolt történeti épületek Debrecen belvárosában
„Lesz-e városunkban CÍVIS NEGYED?”

 

A Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület 2021 áprilisában készítette el a helyi védelemre javasolt történeti épületek listáját Debrecen belvárosában. A már országos műemlék és helyi védettségű házak mellé még további 50 + 200 értékes épület védelmét tartjuk fontosnak. Kiemelten 50 épület részletes jegyzékét készítettük el, amelyek védelme sürgős lenne. Továbbá a belváros komplex vizsgálatával 31 db olyan területet, utcaképet elemeztünk, ahol legalább 4-6 ház alkot értékes csoportot és alkalmas lehet az óváros egy utolsó cívis negyedének megőrzésére. A cívis negyedre a legalkalmasabb területnek az egykori Debrecenfalva környékét, a Méliusz tér, Kígyó, Lorántffy, Ötmalom, Domb és Monti ezredes utcák még megmaradt karakterét és értékes házait tartjuk. Harangi Attila építészmérnök vetített képes előadásán tehát Debrecen épített örökségének legveszélyeztetettebb házait ismertetjük és a védelmükre tett javaslatunkat. A másnapi sétán pedig a helyszínen tapasztalhatjuk meg Debrecenfalva hangulatát, hogy miért alkalmas cívis negyednek.

 

*************************************************************************************************************

 

2021. szeptember 19-én 10 órától

Debreceni cívis negyed – séta az egykori Debrecenfalva környékén
(Méliusz tér – Lorántffy – Kígyó – Ötmalom – Domb – Monti ezredes utcákon)

A sétát vezeti HARANGI ATTILA

Találkozó a Verestemplom bejárata előtt.


A Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület előző napi előadása alapján Harangi Attila építészmérnök vezetésével Debrecen egyik ősi településrészén, Debrecenfalván a Méliusz térről indulva a Kígyó, Lorántffy, Ötmalom, Domb és Monti ezredes utcák bejárása során ismerhetjük meg az egykori cívisek mai megmaradt és már eltűnt házait. A terület bejárása során megtapasztalhatjuk miért a legalkalmasabb egy utolsó védett cívis negyed kialakítására.