Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület

Meghívó - Találkozás a régésszel

 

 

 

Séta a Botanikus kertbe

 

 

A Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület 42 fővel 2022. május 16-án,

egy kellemes sétán vett részt a Debreceni Botanikus kertben.
A séta értékét Papp László, a kert vezetőjének színvonalas

és érdekességekkel teli szakmai vezetése tette élménytelivé.
Köszönjük a lehetőséget, hogy a Madarak és fák napjához kapcsolódva

betekintést nyerhettünk a növényvilág gazdag és csodálatos világába.
Mindenkinek ajánljuk, hogy szabadidőben – gyerekekkel együtt – keressék fel

ezt a kellemes, nyugalmas természeti környezetet.
 

 

Műemléki Világnap 2022

 

Az alkalomból olvassák el Pataky Emőke építész, műemléki szakfelügyelő, valamint

a Városvédő Egyesület alelnökének írását: Vigyázó szemek, azaz műemléki szemle

(A címre vagy a képre kattintva!)

 

 

Harangi Attila építész a következőket írta:

 

Helyi védelemre javasolt történeti épületek Debrecen belvárosában


Egy évvel ezelőtt, a Műemléki világnap alkalmából 50 + 200 belvárosi épület helyi védelmére tett javaslatot a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület. A dokumentációt személyesen Papp László polgármester úrnak adta át az Egyesület 2021. április 22-én. A Főépítészi Iroda azóta is, a már helyi védett épületek értékvizsgálatát végzi. Tudomásunk szerint hamarosan elkészülnek a munkával és utána lesz lehetőség további épületek helyi védelem alá helyezésére.
Debrecen történeti belvárosának komplex vizsgálatával, a meglévő műemlékek és helyi védett épületek mellé gyűjtöttük össze azokat a védendő történeti épületeket, amelyek leginkább megőrizték az építészeti karakterüket, városképi szempontból jelentősek és műszakilag is megőrizhető állapotban vannak. A listában 50 épületet emeltünk ki, amelyeknek a város fejlődését figyelembe véve a legfontosabb lenne a védelme, több estben a megmaradásuk érdekében. További 200 épületet határoztunk meg, amelyek alkalmasak lehetnek a védettségre, megőrzésük fontos lenne. A lista elsősorban a legveszélyeztetettebb épületeket, a földszintes lakóházakat tartalmazza, de belevettük az emeletes lakóházakat és a középületeket is.
A városkép védelme érdekében 31 olyan terület határoztunk meg és elemeztünk, ahol még legalább 4 megőrizhető történeti épület alkot utcaképet, vagy valamilyen csoportot. Mivel minden házat nem lehet megőrizni az utókornak, a jegyzék elkészítésének legfontosabb célja egy védett terület, egy kulturális és turisztikai cívis negyed kijelölése és megőrzése életképes tartalommal megtöltve.

Műemléki Világnap 2022-ben

 

 

Idén is ajánlja fel jövedelemadója 1%-át egyesületünknek!

 

Hamarosan elérkezik az adóbevallások elkészítésének határideje. Kérjük, idén is gondoljon a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesületre, és támogassa munkánkat adója 1%-ának a felajánlásával. Köszönjük a segítségét!

 

Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület,   Adószámunk: 19771403-1-09

 

Felhívás nemzeti ünnepeink méltó megünneplésére

 

 

 

Tájékoztató a 2022. március 7-i Közgyűlésről

 

A Podmaniczky díjas Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület tagságának!


Köszönetet mondunk mindenkinek, akik az egyesületünk törvényes újraindításában közreműködtek,

akik segítségével elkészülhetett a módosított Alapszabályunk, akik támogatták a közgyűlésünk

megrendezését, akik részt vettek és szavazatukkal segítették az elnökség megválasztását.

Köszönjük a bizalmat és reméljük a elkövetkező egyesületi munkában is segítségünkre lesznek,

eljönnek rendezvényeinkre, olvassák a honlapunkat és bekapcsolódnak az egyesület szakmai munkájába!

 

A közgyűlésen történtek:


- Az alapszabály módosítását a közgyűlés elfogadta.


- 9 elnökségi tag megválasztása:
Balogh Tamás Zoltán, Gellér Ferenc, Harangi Attila, Kovács Imréné Ábrók Erzsébet, Kovács Imréné Bakró Ilona,
Kökényesi Gizella Katalin, Pataky Emőke, Szolga Benjáminné, Tikász Gergely


- A jelölő listán póttag lett: Dr. Tohol Éva és Révészné Győri Éva


- Az Ellenőrző bizottság listájáról Reiner Ferencné visszalépett, így kialakult a 3 fős bizottság:

  Árvainé Sárándi Mária, Kurunczi Zoltánné, Lugosi Péterné
  Elnök: Árvainé Sárándi Mária

Az elnökség választásának eredménye:
- A Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület elnöke: Kovács Imréné Bakró Ilona
- Alelnökök: Gellér Ferenc, Pataky Emőke, Tikász Gergely

Egyesületünk székhelye: 4032 Debrecen, Gárdonyi Géza u. 15.

Az új elnökség nevében mindenkinek jó egészséget és támogató, együttműködő munkát kívánok: Kovács Imréné Bakró Ilona

 

 

Várostörténeti és építészeti "csemege" a Dósa nádor téren

Pataky Emőke írása

 

A 3 szám alatti helyi védett ház rejtett értékeiről új híreket kaptunk Harangi Attila építésztől, aki az Egyesületünk programjának - a cívisházak kiterjesztett védelmének - érdekében dolgozik, kutat.

Az egykori lakóház (utóbbi időkben kávéház, söröző) régi terveit találta meg, amelyet épp 200 éve, 1822-ben készített a neves debreceni építőmester Litsman József egy orvos részére. Egy korábbi földszintes, egyenes, oldaltornácos házra, mely már bővítve volt egy utcai szobával L alakúra, kellett emeletet terveznie. A fedett kapualjjal és csinos lécsőházzal tovább bővített alaprajzra került a többszobás felső lakótér. A lenti boltozott terek fölött az emeletet fagerendás síkmennyezet fedte.

Gellér Ferenc építész - aki helyi védelemre javasolta - megtalálta a ház szép klasszicista utcai homlokzatának tervrajzát is.

A XX. század elején lapszerkesztőség működött benne, Ady, Móricz is dolgoztak itt, így irodalomtörténeti nevezetesség is.

Kevesen ismerik a ház csodálatraméltó, nagy boltozott pincéjét, amely már magában is különleges és talán még régebbi a felépítményeinél. Az ódon falak és terek figyelmeztetnek, hogy a háztól balra álló volt KÖJÁL és a saroképület alatt talán még fellelhető a korai kolostor és kápolna maradványa - várostörténészeink így jelzik ezt.

Mindezek feltárása, megőrzése, bemutatása házunkkal együtt a várostörténet egy szeleteként, igazi "építészeti csemegét" ígér a műemlékekben nem, de történelmében igen gazdag Debrecenben!      2022. 01. 30.

 

 

 

 

 

 

 

Új elnök a Városvédő Egyesület élén

 

Korábbi elnökünk, Karácsonyi György halála után fontos feladatok hárultak egyesületünk elnökségére. Egyrészt új elnököt kellett választanunk a jelenlegi elnökség tagjai közül, másrészt ki kellett egészítenünk az elnökséget. A 2022. január 17-i elnökségi ülésen Kovács Imréné Ilikét választottuk elnökünknek. Ő a következő közgyűlésig megbízott elnökként tölti be a pozíciót. Az elnökség tagjai közé bekerült Révészné Győri Éva a korábbi tisztújító közgyűlésünkön rá érkezett szavazatok alapján. Jó egészséget és sok erőt kívánunk a munkájukhoz! Az elnökség és az egyesület további feladatairól hamarosan tájékoztatjuk tagtársainkat.    2022.01.24.